Inscripció

Aquest Centre Médic està inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social amb el codi E 08557698